Fast actions block

Løn i IBIS følger statens takster og de aktuelle overenskomster.

Generalsekretær

IBIS' generalsekretær Vagn Berthelsen er ansat på åremålskontrakt med en månedsløn pr. 1. januar 2016 på:

Løn: kr. 60.962,-
Pension: kr. 7.679,-
I alt: kr. 68.641,-

Afdelingsledere

IBIS har fire afdelingsledere, deres månedsløn pr. 1. januar 2016 er:

Løn kr. 50.916,-
Pension: kr. 5.652,-
I alt: kr. 56.568,-

Forkvinde/formand

Forkvinden Mette Müller modtager en månedligt skattepligtig kompensation for tabt arbejdsfortjeneste på kr. 6.000,- (besluttet af Styrelsens Foretningsudvalg i november 2014).

For yderligere oplysninger kontakt venligst kommunikationschef i IBIS, Annelie Abildgaard, aa@ibis.dk tlf.: 3520 0231, mobil: 2720 4015